Dit vertellen de trends


Voor u als kind of mantelzorger is het natuurlijk prettig om te weten wanneer er een acuut probleem is. Maar wat deze dienst bijzonder maakt, is dat het ook gezondheidsrisico's in kaart brengt. De gebruiker van de app ontvangt bij afwijkend gedrag een melding. En kan op deze manier samen met de oudere het onderwerp bespreekbaar maken in een vroegtijdig stadium en daarmee zorgen voor een betere kwaliteit van leven.


Voorkomen is beter dan genezen

Kinderen, zorgprofessionals en mantelzorgers kunnen niet 24 uur per dag aanwezig zijn bij ouderen. Hierdoor kan het gebeuren dat veranderingen in gedrag onopgemerkt blijven. Juist deze veranderingen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van gezondheidsrisico's. KPN Vitaal Thuis geeft zelf een melding als het zo'n verandering over een langere periode waarneemt. Bij het openen van de app ziet u deze melding meteen in een oranje scherm.

KPN Vitaal Thuis brengt 7 verschillende trends in kaart. De verzamelde gegevens worden getoond in grafieken over een periode van 2 weken, 2 maanden of een jaar.

Loopsnelheid 

Aan de hand van hoe snel een oudere zich verplaatst van de ene ruimte naar een ander ruimte in de woning rekent het systeem uit wat de loopsnelheid is. Als de loopsnelheid over een langere periode verandert, bijvoorbeeld vanwege gewrichtspijn, dan geeft de app hier een melding van. Een lagere loopsnelheid kan een indicatie zijn voor een toenemend valrisico.

Keukenactiviteit

Het risico op ondervoeding neemt bij het ouder worden toe. Dat komt omdat de eetlust afneemt door bijvoorbeeld smaak- en zintuigen die minder goed werken, gebruik van medicijnen of gebitsproblemen. Met de trend Keukenactiviteit kan ondervoeding worden voorkomen. Met een sensor op de koelkast of een besteklade wordt inzichtelijk hoe vaak iemand iets nuttigt. Neemt dit af dan kunt u dit bespreekbaar maken.

Slaap

Naarmate iemand ouder wordt kan het zijn dat het slaappatroon verandert. Dit betekent echter niet dat ouderen minder slaap nodig hebben. Als een oudere toch minder uren slaapt dan kan dat duiden op slaapproblemen. Deze kunnen veroorzaakt worden door bepaalde hersenaandoeningen, zoals Ziekte van Parkinson, dementie of een depressie.

Binnenshuis / buitenshuis en bezoek aan huis

Met de deursensor registreert het systeem hoe vaak iemand naar buiten en naar binnen gaat. Het zegt daarmee iets over hoe actief iemand nog is buitenshuis, met bijvoorbeeld het bezoeken van vrienden en/of familie of andere sociale activiteiten. Als hier verandering in optreed dan kan dat duiden op een toename van eenzaamheid en sociaal isolement die een blijvend effect kunnen hebben op de kwaliteit van leven. Eenzaamheid kan leiden tot angst, depressie, slaapproblemen en hart- en vaatziekten.

Toiletbezoek 

Verwardheid, warrig praten, de aandacht er niet bij kunnen houden of plotseling ander gedrag vertonen. Het zijn allemaal kenmerken van een delier. Deze ernstige aandoening komt relatief vaak voor bij ouderen en kan het gevolg zijn van een blaasontsteking. Afnemend toiletbezoek kan duiden op te weinig drinken. Door dit vroegtijdig te bespreken kun je uitdroging voorkomen.

Activiteit

Naast de trend Loopsnelheid maakt de dienst ook inzichtelijk hoe actief iemand nog is in huis. De helft van de negatieve effecten van veroudering zijn te wijten aan inactiviteit. Regelmatige lichaamsbeweging kan de afname in spiermassa, spierkracht, botmassa, snelheid en uithoudingsvermogen beperken. Mogelijke gevolgen hiervan zijn meer valincidenten al dan niet gecombineerd met botbreuken.