Privacy

Hoe kan ik extra mantelzorgers toevoegen?

Deze kunt u toevoegen via kpn.sensara.network. Als u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord dan krijgt u onder ‘Instellingen’ de optie ‘Extra mantelzorger toevoegen’. Als u hierop klikt dan kunt u het e-mailadres invoeren om een extra mantelzorger uit te nodigen. De extra mantelzorger ontvangt daarna een e-mail waarmee het account kan worden geactiveerd.

LET OP: u kunt alleen een extra mantelzorger uitnodigen met een e-mailadres wat nog niet bekend is bij KPN Vitaal Thuis.

Zijn de instellingen van extra mantelzorgers te wijzigen?

Ja, dit kunt u instellen via kpn.sensara.network. Als u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord dan krijgt u onder ‘Instellingen’ de optie ‘Wijzig privacy instellingen voor dit account’. Als u hierop klikt dan verschijnt het scherm met de verschillende privacy instellingen. Bij de algemene privacy instellingen bepaalt u wat alle mantelzorgers wel of niet mogen inzien. Standaard staat alles aan. Zet u hier bijv. loopsnelheid uit, dan is deze informatie voor geen enkele mantelzorger meer zichtbaar.

Onder privacy instellingen per mantelzorger kunt u bepalen wat elke mantelzorger afzonderlijk wel of niet mag zien. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het inzicht in het toiletbezoek uit te zetten voor mantelzorger A en keukenactiviteit voor mantelzorger B. Zo bepaalt u dus helemaal zelf wat elke mantelzorger van u ziet.

Heeft u geen toegang tot het account en wilt u de instellingen toch wijzigen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe kan ik een mantelzorger verwijderen?

Het is niet mogelijk om zelf een mantelzorger te verwijderen uit het systeem. Wel kunt u via de privacy instellingen op kpn.sensara.network instellen dat een mantelzorger niks meer mag zien. Zie hiervoor ook de vraag ‘Zijn de instellingen van extra mantelzorgers te wijzigen?’.

Heeft u geen toegang tot het account of wenst u nadrukkelijk iemand te verwijderen uit het systeem? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Waar kan ik zien wie er toegang heeft tot mijn gegevens?

Dit kunt u zien door in te loggen op kpn.sensara.network. Onder ‘Wijzig privacy instellingen voor dit account’ staan de mantelzorgers vermeld die via de app inzicht hebben in de gegevens. Bij de vraag ‘Zijn de instellingen van extra mantelzorgers te wijzigen?’ kunt u zien hoe u deze instellingen kunt wijzigen.

Heeft u geen toegang tot het account en wilt u weten wie er toegang heeft tot uw gegevens?  Neem dan contact op met onze klantenservice.

Ik wil het e-mailadres van mijn KPN Vitaal Thuis account wijzigen

Nodig uzelf eerst uit op uw nieuwe e-mailadres via kpn.sensara.network. Zie hiervoor ook de vraag ‘Hoe kan ik een mantelzorger toevoegen?’. Als u dit nieuwe e-mailadres geactiveerd heeft dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice om het oude e-mailadres en bijbehorende account te verwijderen.

Welke data kan ik op welke plek inzien?

U kunt uw data inzien via de KPN Vitaal Thuis app. Als u data van een bepaalde periode uit het verleden wilt inzien (max. een week), dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze klantenservice. Het is niet mogelijk om technische sensordata te ontvangen.

Wilt u inzage hebben in uw gegevens?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Wilt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door KPN?

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door KPN kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. We noemen dit het recht van verzet. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.