Problemen met de KPN SmartLife Box

Via deze pagina worden de meest voorkomende problemen met de KPN SmartLife Box opgelost. Afhankelijk van het probleem kan het maximaal 1 uur duren om de stappen te doorlopen. De meeste tijd zit in het opstarten en installeren van de SmartLife Box, dit gaat automatisch.

De SmartLife Box werkt correct als:

 •  Power continu wit is
 •  Service snel of regelmatig wit knippert
 • 1 USB lampje continu wit is of regelmatig wit knippert

Welk lampje op de KPN SmartLife Box knippert niet of is rood?

Brandt het lampje?

Als het power lampje op de SmartLife Box uit is komt dit vaak door:

geen stroom op het stopcontact of defecte stroomkabel

Stroomkabel en stroomvoorziening controleren

 1. Controleer of de stroomkabel goed in de SmartLife Box en het stopcontact zit
 2. Controleer of er stroom op het stopcontact zit
 3. Is het power lampje nog steeds uit?

Voordat onderstaande stappen worden doorlopen is het belangrijk dat het power lampje op de KPN SmartLife Box langer dan 20 minuten rood knippert of brandt. De SmartLife Box kan nog bezig zijn met installeren, opstarten of updaten. Stappen om een rood (knipperend) power lampje op te lossen:

 1. Haal de stroom van de SmartLife Box
 2. Wacht 20 seconden en sluit de stroom weer aan, de SmartLife Box gaat herstarten
 3. Wacht 20 minuten totdat de SmartLife Box volledig is opgestart
 4. Controleer of het power lampje wit is Is het power lampje nog steeds rood (knipperend)?

Brandt het lampje?

Als het service lampje uit is, betekent dit dat de SmartLife Box geen internet verbinding heeft. Het doel van de onderstaande stappen is om het service lampje snel en regelmatig wit te laten knipperen. Omdat tussen de stappen door gewacht dient te worden op de SmartLife Box kan het maximaal 1 uur duren voordat de stappen zijn doorlopen. Belangrijk is dat de SmartLife Box direct via een ethernetkabel is aangesloten op de Experiabox of modem.

Stappen om problemen met het service lampje op te lossen

 1. Controleer of het internet werkt
 2. Controleer of de netwerkkabel goed zit aangesloten
 3. Stop de netwerkkabel in een andere poort van de Experiabox of modem
 4. Haal hierna de SmartLife Box 20 seconden van het stroom zodat deze herstart
 5. Wacht minimaal 20 minuten
 6. Controleer of het service lampje wit brandt of knippert, zo niet ga verder naar stap 4
 7. Vervang de netwerkkabel tussen het modem en de SmartLife Box
 8. Haal de SmartLife Box 20 seconden van het stroom zodat deze herstart
 9. Wacht minimaal 25 minuten Controleer of het service lampje wit brandt of knippert
 10. Is het service lampje nog steeds uit?

Het doel van deze stappen is om het service lampje op de SmartLife box regematig wit te laten knipperen. Soms kan de SmartLife Box bezig zijn met updaten of herstarten. Dit veroorzaakt een rood knippert service lampje. Wacht daarom minimaal 30 minuten voor onderstaande stappen te doorlopen.

Stappen om het probleem met het servicelampje op te lossen

DVS (Draadloze Verbindingsset) worden vaak gebruik om bijvoorbeeld de digitale tv aan te sluiten en kan een stoorfactor zijn. Kies jouw situatie:

Op de Experiabox of modem zitten 4 gele poorten. Zorg dat alleen de SmartLife Box is aangesloten op een van deze poorten. Haal tijdelijk alle andere ethernetkabels uit deze gele poorten

 1. Haal de stroom van de Experiabox of modem en ook van de KPN SmartLife Box
 2. Sluit eerst de Experiabox / modem weer aan en wacht tot het internet weer werkt
 3. Sluit daarna de SmartLife Box weer aan op het stroom
 4. Wacht minimaal 30 minuten
 5. Controleer of het service lampje wit brandt of knippert op de SmartLife Box. Indien dit het geval is sluit alle ethernetkabels weer aan. Controleer of alle diensten naar behoren werken
 6. Is het probleem niet opgelost?
 1. Haal de stroom van de SmartLife Box
 2. Haal de ethernetkabel uit de devolo die aangesloten is op de Experiabox of modem
 3. Sluit de SmartLife Box weer aan op het stroom
 4. Wacht minimaal 30 minuten
 5. Controleer of het service lampje wit brandt of knippert. Indien dit het geval is, sluit de ethernetkabel weer aan op de devolo en controleer of alle diensten naar behoren werken.
 6. Is het probleem niet opgelost?

USB lampje van de KPN SmartLife Box is uit of rood

Stappen om het probleem met het USB lampje van de KPN SmartLife Box op te lossen.
Het doel van deze stappen is om het USB lampje op de KPN SmartLife Box wit te laten branden. Het duurt maximaal 40 minunten om deze stappen te doorlopen.

 1. Controleer of Zigbee stick goed in de USB poort zit
 2. Verplaats de Zigbee stick naar een andere USB poort op de KPN SmartLife Box
 3. Indien er nog altijd problemen zijn met het USB lampje, haal dan 10 seconden het stroom van de KPN SmartLife Box
 4. Wacht ongeveer 30 minuten en controleer of het USB lampje wit brandt of knippert
 5. Brandt het USB lampje nog steeds niet wit?

Foutcode 99020 na registreren

De SmartLife Box heeft nog niet alle software opgehaald. Het kan zijn dat alle lampjes wel aangeven dat de SmartLife Box gereed is. Wacht enkele minuten en probeer het later opnieuw. Blijft het probleem bestaan herstart de SmartLife Box dan niet maar neem contact via de Service & Contact pagina op met de Klantenservice.