Wat is de Meldkamer-functie?

 • Bij een alarmmelding wordt contact opgenomen met maximaal 5 personen
 • Wanneer je daarvoor kiest, komt er een mobiele surveillant van Trigion langs
 • Een optioneel aanvullend abonnement bij KPN SmartLife

De basis

Met een Meldkamer of Meldkamer Plus abonnement worden maximaal 5 noodcontacten benaderd bij een geactiveerd alarm. Om een alarm te kunnen activeren moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Er zijn één of meerdere sensoren (deur- / raamsensor en/of bewegingssensor) toegevoegd zijn aan de KPN SmartLife-app
 • De ruimtes die de sensoren bevatten die een alarm moeten activeren zijn toegewezen aan de 'alarm zone'
 • De sensoren in de betreffende ruimtes zijn als actief aangemerkt (felgroen rondje met vinkje)

Werking Meldkamer en Meldkamer Plus

Open de KPN SmartLife-app voor het inschakelen van je beveiliging. Zet in het startscherm de status op VAN HUIS. In het startscherm verschijnt de status Beveiliging aan.

Belangrijk om te weten: De beveiliging is na maximaal 180 seconden ingeschakeld, deze tijd stel je zelf in. Ga hiervoor naar Profiel 'Van huis' in het Beveiligingsmenu.

Belangrijk om te weten: Een bewegingssensor wordt maximaal 4 minuten na de laatste beweging actief. De bewegingssensor krijgt dan de status ‘Geen beweging’.

Status bewegingssensor controleren:

 • Druk in het startscherm op Overzicht
 • Onder Waarschuwingen staan de bewegingssensoren die nog niet actief zijn, dit duurt maximaal 4 minuten na de laatste beweging.

Tip: de beveiliging kan ook ingeschakeld worden wanneer je thuis bent en bijvoorbeeld alleen de buitendeuren met een deursensor het alarm mogen activeren. Je kunt dan binnenshuis vrij bewegen zonder dat een bewegingssensor het alarm activeert. Bewerk hiervoor het profiel ' Thuis' in het Beveiligingsmenu zodanig dat er alleen deursensoren actief zijn in de Alarmzone. Vervolgens zet je in het Startscherm de Beveiliging aan met de status THUIS.

Op het moment dat het alarm geactiveerd wordt, vindt er direct een melding aan het beveiligingsbedrijf Trigion plaats.* Het kan een werkelijk incident zijn, maar ook een vals alarm.

Een incident
Wanneer de beveiliging is ingeschakeld en het alarm wordt geactiveerd, dan krijg je direct een push-notificatie op je smartphone, tablet of smartwatch en een bericht in de KPN SmartLife-app. Het startscherm in de SmartLife-app kleurt rood. Wacht op instructies van de digitale en/of bemande meldkamer.

Vals alarm
Als per ongeluk het alarm wordt geactiveerd, dien je zelf het alarm af te melden in de KPN SmartLife-app. Alle soorten alarmsignalen (sirene, camera, lampen) worden dan beëindigd. De opvolging van de digitale en/of bemande meldkamer wordt eveneens stopgezet. De beveiliging blijft ingeschakeld.

Een alarm afmelden:

 1. Open de KPN SmartLife-app.
 2. Druk in het startscherm bij de alarmmelding op Meer informatie.
 3. Druk op de knop Vals alarm.

* In het geval dat de verbinding met de KPN SmartLife Box na een incident wordt onderbroken (door het ontbreken van de stroom of de internetverbinding) zal de meldkamer het alarm wél opvolgen.

De digitale meldkamer zal 2 minuten na een incident contact opnemen met het eerste noodcontact. Afhankelijk van de door jouw ingestelde volgorde en manier van benaderen ontvangen de noodcontacten een telefoontje, sms en/of e-mail.

Noodcontacten kunnen het alarm telefonisch, per sms of via e-mail afmelden. Voor het afmelden volg je de specifieke instructies die via telefoon, sms en/of e-mail worden gegeven. Voor afmelden via de telefoon voer je de code in ná het afluisteren van de gehele meldtekst. Belangrijk om te weten: de alarmsignalen thuis (sirene, camera, lampen) worden door het afmelden niet uitgeschakeld. Schakel het alarm uit via de KPN SmartLife-app.

Wanneer je eerste noodcontact het alarm niet afmeldt, zal het tweede noodcontact worden benaderd. Dit herhaalt zich tot iemand het alarm afmeldt.

Bij het Meldkamer abonnement wordt deze 'belronde' drie maal uitgevoerd. Daarna wordt het alarm automatisch afgemeld.

Bij het Meldkamer Plus abonnement wordt deze 'belronde' éénmaal gedaan. Daarna wordt doorgeschakeld naar de bemande meldkamer.

De bemande meldkamer van beveiligingsbedrijf Trigion wordt ingeschakeld binnen 1 minuut nadat het laatste noodcontact is benaderd door de digitale meldkamer.

De bemande meldkamer zal alle contacten* op de noodcontactenlijst persoonlijk benaderen totdat er een noodcontact bereikt wordt. De bemande meldkamer zal in totaal vier pogingen doen om met ieder van je noodcontacten in contact te komen. Daarna wordt het alarm afgemeld. In overleg met het noodcontact wordt besloten of het gewenst is dat een mobiele surveillant naar de betreffende woning gaat.

Belangrijk om te weten: Het tijdsinterval dat je hebt aangegeven bij je laatste noodcontact bepaalt wanneer de bemande meldkamer start met de belronde.

*Uit voorzorg wordt bij een Meldkamer Plus abonnement ook de inactieve noodcontacten gebeld wanneer niemand van de actieve noodcontacten bereikt kunnen worden.

Desgewenst zal de mobiele surveillant naar je woning komen. De surveillant is binnen 30 minuten na opdracht aan de bemande meldkamer ter plaatse (afhankelijk van de locatie van de dichtstbijzijnde surveillant).

Voor opvolging door de mobiele surveillant wordt 20 euro in rekening gebracht. De surveillant zal bij je woning onderzoek verrichten naar de oorzaak van het alarm. Indien nodig zal hij hulpverlenende instanties inschakelen. Desgewenst zal de surveillant helpen je woning te beveiligen, totdat er (tijdelijke) maatregelen zijn genomen.Om bij een alarmmelding de noodcontacten te kunnen informeren moeten er noodcontacten ingesteld worden. Dit doe je via de KPN SmartLife-app.Handig om te weten. Om noodcontacten de eerste keer in te stellen is het serienummer van de KPN Smartlife Box nodig. Het serienummer is te vinden op de achterkant van de KPN SmartLife Box (Serial no. (SN)).

 1. Open de KPN SmartLife-app en druk linksboven op de 3 streepjes ☰
 2. Kies Meldkamer
 3. Kies Beheer noodcontacten
 4. Druk rechtsboven op het tandwieltje, vul hier het serienummer van de KPN SmartLife Box in. Het serienummer is hoofdletter gevoelig. Wanneer er al een serienummer staat controleer deze dan met de KPN SmartLife Box en pas het serienummer zonodig aan. Druk op Gereed
 5. Selecteer een van de 5 noodcontactvelden voor het invullen, controleren of wijzigen van de noodcontactgegevens
 6. Vul de gegevens in van het noodcontact. Bij de wachttijd kan je aangeven na hoeveel minuten het volgende noodcontact wordt geïnformeerd. Indien deze wachttijd 0 minuten is, wordt er direct contact opgenomen met het eerst volgende noodcontact. Alleen actief ingestelde contactgegevens worden gebruikt voor het versturen van een melding. Activeer de contactgegevens door het vakje Actief aan te vinken. Klik op gereed.
 7. Een noodcontact moet onder Actieve noodcontacten staan om een melding te kunnen ontvangen*. Om een noodcontact als Actief of Inactief in te stellen druk je op Volgorde bewerken . Druk vervolgens op de 3 streepjes achter het noodcontact en sleep deze naar boven of beneden om de volgorde aan te passen en de noodcontact als Actief of Inactief in te stellen. Druk op Gereed wanneer alle noodcontacten goed zijn ingesteld*Uit voorzorg wordt bij een Meldkamer Plus abonnement ook de inactieve noodcontacten gebeld wanneer niemand van de actieve noodcontacten bereikt kunnen worden.
 8. Controleer of de instellingen correct zijn opgeslagen. Druk op een noodcontact, controleer de gegeven en druk daarna op Gereed. Herhaal deze stap desgewenst voor andere noodcontacten


Wanneer er in je woning een onverwachte beweging wordt gedetecteerd, krijg je hiervan een melding in de KPN SmartLife-app. Thuis gaat, indien aanwezig, de alarmsirene (slimme rookmelder) gedurende 60 seconden af en de camera neemt gedurende 60 seconden op. Je kunt via de alarmmelding in de app aangeven dat het om een vals alarm gaat. De signalering blijft dan actief, maar de alarmsirene wordt uitgeschakeld en de camera-opname wordt gestopt. Indien je niet aangeeft dat het om een valse melding gaat, zullen de contactpersonen worden geïnformeerd in de door jou ingestelde volgorde. Wanneer je voor abonnement Meldkamer Plus hebt gekozen, wordt je hierna door de bemande meldkamer van Trigion gebeld. Je bepaalt zelf of je wilt dat er een mobiele surveillant naar jouw woning komt.

Meer mogelijkheden

Via Meldkamer in het menu van de KPN SmartLife-app is de alarmgeschiedenis te zien. Hier zie je wanneer er alarmen hebben plaatsgevonden en welke opvolging er is geweest.Om te controleren of de noodcontacten een melding ontvangen kun je een alarm forceren. De actieve noodcontacten zullen dan via de actief ingestelde contactgegevens (voor spraakberichten, Sms en/of e-mail) een melding ontvangen.

 1. Om de noodcontacten te testen zal er een alarm geforceerd moeten worden. Zet in het beginscherm van de KPN SmartLife-app de status op Van Huis zodra de waarschuwingen 'Beweging gedecteerd' niet meer worden getoond. Afhankelijk van de ingestelde vertraging voor het actief maken van de beveiliging (0 - 180 seconden) open je na deze tijd een deur of raam met sensor of zorg je voor het detecteren van beweging via een bewegingssensor.
 2. De KPN SmartLife-app zal een alarm melding tonen. Zet het alarm niet uit maar wacht tot de ingestelde noodcontacten een melding ontvangen.
 3. Afhankelijk van de instelling ontvangt de eerste noodcontact een telefoonoproep, een Sms en/of een e-mail bericht. De noodcontacten ontvangen in de ingestelde volgorde een melding.
 4. Wanneer Meldkamer Plus actief is dan zal bij het negeren van de eerste telefoonoproep bij alle noodcontacten na minimaal 1 minuut de bemande meldkamer contact opnemen met de als eerst ingestelde noodcontact.
 5. Geef de medewerkeer van Trigion aan dat het om een vals alarm gaat. Wanneer niet alle noodcontacten een melding ontvangen op de gewenste manier controleer dan of het noodcontact actief is, de contactgegevens als actief zijn aangevinkt en de wachttijd tot een eerstvolgende noodcontact geinformeerd wordt ingesteld staat op 0 minuten.

Veelgestelde vragen

De knop Meldkamer is altijd zichtbaar in de KPN SmartLife-app. Als je geen aanvullend abonnement hebt zijn de functies 'noodcontacten' en 'alarmgeschiedenis' niet beschikbaar.

De Meldkamer-functie in de KPN SmartLife-app geeft toegang tot het beheren van je noodcontacten en voor het bekijken van de alarmgeschiedenis.

Voor het gebruik van de Meldkamer-functie is een abonnement op Meldkamer of Meldkamer Plus noodzakelijk.

 • De kosten per oproep zijn € 20,- per keer
 • Een abonnement op Meldkamer Plus is noodzakelijk

Wanneer je zelf niet bereikbaar bent, krijgen de noodcontacten een melding bij een alarm. De noodcontacten zijn gemachtigd om een alarm af te melden. Bij een abonnement op Meldkamer Plus zijn de noodcontacten tevens gemachtigd beslissingen te nemen die financiële gevolgen hebben, zoals het goedkeuren van alarmopvolging door een mobiele surveillant en het laten uitvoeren van herstelwerkzaamheden wanneer dit nodig is om je woning veilig achter te kunnen laten.

Laat je noodcontacten weten wat jouw wensen zijn, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. • Bij telefonisch contact zullen je noodcontacten telefonisch op de hoogte gebracht worden van een alarmmelding bij je thuis. Zij kunnen het alarm ook telefonisch afmelden.
 • Bij sms zullen je noodcontacten per sms op de hoogte gebracht worden van een alarmmelding bij je thuis. Zij kunnen het alarm ook via sms afmelden.
 • Bij e-mail zullen je noodcontacten na een alarm een e-mail ontvangen. Afmelding van het alarm is mogelijk door gebruik te maken van de link in de e-mail.

Problemen oplossen

Controleer of de smartphone of tablet juist heeft ingesteld voor het ontvangen van push-notificaties / berichten door de KPN SmartLife-app. Pas eventueel de instellingen aan om er zeker van te zijn dat je alarmmeldingen met een push-notificatie kunt ontvangen.

Indien het alarm op een ongewenst moment afgaat staat er mogelijk een geautomatiseerd programma actief voor de planning van de aanwezigheidsoptie.
Met deze instelling wordt de beveiliging op een vast moment ingeschakeld. Hoe je dit controleert lees je hieronder:

 1. Ga in de KPN SmartLife-app in het menu naar Instellingen
 2. Kies VAN HUIS
 3. Onder het onderdeel Automatiseren kun je zien of volgens programma de status VAN HUIS ingeschakeld moet worden
 4. Wanneer volgens programma aan staat, zal de status 'Van huis' op het ingestelde tijdslot of de meerdere ingestelde tijdsloten geactiveerd en gedeactiveerd worden. Met het actvieren van de status 'Van huis' wordt het alarm aangezet
 5. Schakel volgens programma uit of wijzig de ingestelde tijdsloten om te voorkomen dat het alarm ongewenst afgaat

Vraag niet gevonden?