Gegevens wijzigen

Persoons- en betaalgegevens

Alles wat met jouw gegevens te maken heeft, vind je veilig en eenvoudig online.

Inloggegevens

Heb je hulp nodig met inloggen voor een van je KPN diensten?

Geef je verhuizing minimaal 3 weken van tevoren aan ons door. Dat kan eenvoudig via MijnSmartLife.

Ga naar MijnSmartLife:

  • Ga naar ‘Het adres waar u SmartLife gebruikt’
  • Vul je nieuwe adres in
  • Vul de ingangsdatum in

Vergeet je niet om je internetverbinding mee te verhuizen? Zonder internetverbinding thuis kun je helaas geen gebruikmaken van KPN SmartLife.

Voor abonnementen afgesloten tussen 4 september 2016 en 19 juni 2017 geldt een initiële looptijd van 24 maanden. Gedurende deze looptijd is uw abonnement maandelijks aanpasbaar. Na deze looptijd is uw KPN SmartLife abonnement maandelijks opzegbaar. Dit geeft u de flexibiliteit om voor een signaleringsoplossing te kiezen die aansluit bij uw persoonlijke situatie. Ook als deze situatie verandert.

Je kunt je SmartLife abonnement opzeggen tegen of na het verstrijken van de minimum contractduur met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn. De beëindiging van je abonnement vindt plaats op de laatste dag van de volgende maand.

In MijnSmartLife kun je je abonnement opzeggen.