Wat staat er op je Digitenne factuur?

Ben je op zoek naar meer informatie over je factuur van Digitenne? Bekijk onze voorbeeldfactuur.
Bovenaan de factuur vind je jouw adresgegevens.
Hier vind je de algemene informatie over je factuur terug, zoals je klantnummer, rekeningnummer en factuurdatum.
Het totaalbedrag van je factuur inclusief btw is het bedrag dat van je bankrekening wordt afgeschreven. Onder het bedrag staat wanneer het bedrag wordt afgeschreven.
Onder het kopje 'Overzicht' vind je een uitsplitsing van je kosten. Hier staat in elk geval de abonnementsprijs van afgelopen maand.