Eco score

Wat is Eco score?

De Eco score geeft mobiele telefoons een gestandaardiseerde score op het gebied van duurzaamheid. De scores variëren tussen de één en vijf en zijn vastgesteld op basis van antwoorden van toestelfabrikanten op specifieke vragen over o.a. de levensloop van het toestel en verantwoorde ontwerpkenmerken.  Zo kunnen klanten een bewuste keuze maken bij de aanschaf van een toestel. Daarnaast heeft de Eco score het doel om toestelfabrikanten te stimuleren tot duurzamere productie.

Wat wordt er beoordeeld?

De eindscore is samengesteld uit een bedrijfsscore en een productscore. 

De bedrijfsscore wordt bepaald door wat de fabrikant van mobiele telefoons zelf onderneemt op het gebied van duurzaamheid, zowel op maatschappelijk als op milieugebied.

De productscore geeft de impact op milieu en maatschappij van het toestel zelf weer. Deze score is afgeleid van de levenscyclus van een telefoon. De levenscyclus van een mobiele telefoon kent vijf fases. Elke fase is van invloed op de Eco score.

1. Grondstofwinning

De meest gebruikte grondstoffen zijn: goud, zilver, koper, tin, coltan, wolfraam, kobalt, olie (voor plastic) en aluminium. Hoe minder grondstoffen er in een toestel zitten, hoe hoger de Eco score.

2. Productie

Het productieproces heeft de meeste impact op de Eco score. De CO2-uitstoot en de gebruikte hoeveelheid water tijdens de productie worden berekend en meegenomen in de Eco score.

3. Gebruik

We kijken naar energiezuinige functies en accessoires, het stroomverbruik voor bellen en internetten en hoelang het opladen van de batterij duurt. Een telefoon waarvan onderdelen vervangen kunnen worden als er iets kapot gaat scoort bijvoorbeeld beter dan een toestel dat direct in zijn geheel vernieuwd moet worden. Als er een “standaard” adapter gebruikt wordt, scheelt dat apparatuur, wat positief doorwerkt in de score. 

4. Recycling

Alle leveranciers nemen toestellen terug. Van belang voor de Eco score is hoe dit gebeurt en of de gerecyclede materialen weer gebruikt worden voor nieuwe toestellen.

Het resultaat is een cijfers tussen 1 en 5, waarbij 5 de beste score is.

Houd bij je keuze rekening met waarvoor je je telefoon wil gebruiken.  Een smartphone met een groot scherm en veel functies is minder duurzaam dan een eenvoudige telefoon met een klein scherm. Maar als je wil internetten en TV kijken is een smartphone weer duurzamer dan een grotere tablet of een laptop.