Wat is de ‘sleepwet’ nu precies?

Misschien heb je er in de media al iets over gehoord. De nieuwe Wet op de inlichtingen– en veiligheidsdiensten (Wiv) die in juli 2017 werd aangenomen in de Eerste Kamer geeft inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland verregaande bevoegdheden bij het verzamelen van data van verdachte personen. De verregaande bevoegdheden schieten veel voorstanders van privacy in het verkeerde keelgat.

Wat is de sleepwet?

Wat is de sleepwet?

Je kent het volgende beeld vast: een vissersbootje op zee met achter zich een grote groep meeuwen op zoek naar een makkelijke snack. Vaak vissen dergelijke bootjes op een specifieke vissoort zoals haring, platvis of paling. Door het gebruik van een visnet verdwijnen er echter ook een groot aantal andere soorten in het net. Dit heet bijvangst . De visserij heeft hierover wettelijke afspraken gemaakt. Een groot gedeelte van de bijvangst gaat dan ook weer direct overboord. Bij de nieuwe ‘sleepwet’ zit dat wat anders in elkaar.

De nieuwe wet wordt ook wel ‘sleepwet’ genoemd omdat net als in de visserij bij het verzamelen van data veel bijvangst ontstaat. Naast de data van verdachte personen, mag straks ook deze bijvangst (zoals de data van alle buurtbewoners) worden geanalyseerd en bewaard.  Daarnaast mag de overheid volgens de nieuwe wet, apparaten hacken, een geheime DNA-databank aanleggen en data delen met buitenlandse inlichtingendiensten.

Terrorisme en criminaliteit bestrijden

Sinds de recente aanslagen zoals in Frankrijk en Spanje valt er uiteraard wel iets te zeggen voor het uitbreiden van de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Wanneer er onverhoopt in Nederland een aanslag plaatsvindt zal vrijwel iedereen gelijk met een beschuldigende vinger in de richting van de veiligheidsdiensten  wijzen. Daarnaast zal de wet waarschijnlijk een afschrikkende werking hebben op potentiele terroristen en criminelen met verkeerde plannen. De dreiging van terrorisme en hackers wordt ieder jaar groter. De WiV is een middel om Nederland weer een stukje veiliger te maken. Niet de hele wet is omstreden, alleen bepaalde delen. De gedachte daarbij is dat wanneer je niets te verbergen hebt, je ook geen last hebt van de gevolgen van deze wet.

Zijn mijn appjes nog wel veilig?

Gelukkig kan de AIVD niet zomaar in jouw WhatsApp gesprekken gaan zitten ‘vissen’.  Er moet eerst een bepaalde dreiging zijn voordat  de inlichtingendienst jouw internet mogen aftappen. Bovendien  zijn WhatsApp berichten voorzien van end-to-end encryptie. Daar komt zelfs de inlichtingendienst niet in. Zij zullen zich voornamelijk richten op laptops en pc’s.   

Of de wet er gaat komen is nog even afwachten.

Beleef KPN:

Boordevol met weetjes, nieuws en winacties

Veiligheid

Tips om je computer veilig te gebruiken

Veiligheid

Zes manieren om veilig om te gaan met wachtwoorden

Veiligheid

Kwetsbaarheid in WPA2? Wat is dat?