Zakelijk vast bellen

Facturen vast bellen | Tips, uitleg en voorbeelden van uw facturen

Uitleg facturen

Bekijk voorbeeldfacturen en ontdek hoe een factuur van KPN is opgebouwd.

Factuur met 15-cijferig kenmerk

Factuur met nummer in kenmerk

E-mailadres elektronische factuur wijzigen

Als Climate Savers-partner van het Wereld Natuur Fonds willen wij bijdragen aan natuurbescherming door het terugdringen van klimaatverandering en het tegengaan van ontbossing. Als onderdeel hiervan versturen wij voor steeds meer producten alleen nog elektronische facturen.

Meer over het Climate Savers-partnerschap

Wilt u uw e-mailadres wijzigen waarop u de factuur ontvangt of wilt u liever alsnog een papier factuur ontvangen, kijk dan hier voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over uw facturen? Vind snel een antwoord bij veelgestelde vragen.